Higher Praise - Guitar Chords, Lyrics  GuitarTabs -  Praise nad Worship Music And Christian Songs

Higher Praise - Guitar Tabs, Guitar Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords And Tabs
   Popular Lyrics Chords Tab
   Power Point Lyrics
   Praise & Worship Music
   Christian Music Videos
   15900 Videos & Audios
   Midi Files
   Worship Questions
   Christmas Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords Tabs Rated

Sermon Outlines And Audio Sermons
   9344 Sermon Outlines
   N.T. Sermon Outlines
   O.T. Sermon Outlines
   Special Guest Outlines
   10.000 Illustrations
   Sunday School Studies
   Bible College Studies
   Greatest Preachers
   Bible Research Tools
Audio Sermons
   2895 Audio Sermons
   85 Sermon Videos
   291 Special Guests Serm

   Complete Audio Bible
Higher Praise Sunday School Teaching
   Children's NT Studies
   Children's OT Studies

   98 Children's Midis
   Gospel For Kids Movie
   Children's JESUS Film
Higher Praise Christian Video Library ,Videos
   Christian Television
   TBN TV Live
   15,000 Videos - HP Tube
   712 Youth Music Vids
  Christian Video Library
   Praise Videos #1 & #2
   85 Sermon Videos
   Prophecy Film -Videos
   JESUS Film -Video
   Childrens JESUS Film
   Gospel For Kids Movie
   Passion Of The Christ
   Noah, Sodom, Sinai, Ark
   Tsunami Videos Photos
News And Information
   Testimonies
   Submit Lyrics, Tabs, Serm
   10.000 Illustrations
   Bible College Course
   Clipart & Web Graphics
   Greatest Preachers
   Complete Talking Bible
   Christian Chat Rooms
   Links Church Resource
   HP Statement Of Faith
Download Clipart
   Audio Sermons
   Clipart & Web Graphics
   Church Administration
   Bible Study Software
   Screen Savers Software
   Verse A Day Software
   Educational Games
   Trade Center Photos

   Soft. Search Engine
Higher Praise News
   Current News
    Archived News
   Submit News
   Newsletter   Higher Praise Interact Prayer
   Prayer For All Needs
   
Submit Lyrics, Sermons
   
Contact Higher Praise
   
Advertising 
   Privacy Policy
//
He Died For You,  Click For Answer! This Is Who Jesus Is Video

'
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.

//
Click For Printable...Version Of This File
 

Den Yttersta Tiden


by Admonish
Dagarna kommer, dagarna går.
Vad skiljer denna från igår?
Kungarna lever, kungarna dör,
varje minut oss närmare för.
Folk mot folk och rike mot rike.
Död och slakt utan dess like.
Svält och skalv, här och där,
den yttersta tiden är nu här!
De heliga utlämnas
för Namnet de upphöjer.
Förrädare charmas
av ledarnas lögner.
När laglösheten vinner
är det kärleken som försvinner.
Men om du håller ut
skall du få din räddning.
Först då är det slut,
då alla hört om frälsning.
Ingen behöver gå miste
med det finns en siste.
Den sista stora nöden kommer nu över oss.
Antikrist förvanskar och skändar Kristi kors.
Folket flyr långt upp i fjällen,
ingen är kvar framåt kvällen.
Ve dem som väntar barn eller ammar,
Molok dem med demoner förbannar.
Lidandet som kommer är värre än nånsin förr.
Människor vill ut men finner ingen dörr.
Men tiden skall förkortas
till endast en vecka
så alla ej lockas
att livet utsläcka.
Anden är evig,
bevara den helig.
Nu har du fått höra
och har ingen ursäkt.
Antikrist kommer att göra
så lögnen blir konfekt.
Det rätta förvrängs
och friheten stängs.
Då kommer Jesus Kristus
på molnen från Himlen.
Hans makt och härlighet
sprids över Jorden.
Hans änglar skall sändas
till himlens alla gränser.
De heliga skall samlas
inför hans tron.
Men änglarna skall rensa
ogräset från vetet,
som getter ifrån får
skiljs de onda ifrån de heliga.
Tillsammans med Satan
och hans demoner
slängs de i eldsjön
för evig död.
Nu har du chans att välja evigheten,
död eller liv i oändligheten.
Jag har gjort mitt val, Jesus är min ledare,
det är dags för dig att bli en segrare!
Du som har öron,
använd dem
(och) lyssna
och hör.
Hör!
 


/
How To Set Up Higher Praise As Your Home Page
Copyright 1999, Higher Praise HigherPraise,Inc. All rights reserved. Terms of Use

Enjoy A Life Changing Experience

 
 
 
HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise

Members..Sign Up. LogIn

 
 

Higher Praise Other Sites
 
 

HigherPraise.org/
Praise And Worship
www.higherpraise.org

HigherPraise.net
Christian Resources
www.higherpraise.net

HigherPraiseTube.com
Videos And Audios
www.higherpraisetube.com.


ChristianLyrics.org

Lyrics And Chrords
www.christianlyrics.org

ChristianChordsLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordslyrics.com

ChristianChordLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordlyrics.com

WorshipLyrics.org
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.org

WorshipLyrics.net
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.net

PraiseLyrics.com
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.com

PraiseLyrics.org
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.org

1GodTube.com
Chistian Videos

www1godtube..com

OneGodTube.com
Chistian Videos

www.onegodtube..com

 

/
Copyright 1999 - 2019, Higher Praise™ HigherPraise™,Inc. All rights reserved. Terms of Use