Sakay Tabs by Mymp

Higher Praise - Guitar Chords, Lyrics GuitarTabs - Praise nad Worship Music And Christian Songs

Higher Praise - Guitar Tabs, Guitar Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords And Tabs
   Popular Lyrics Chords Tab
   Power Point Lyrics
   Praise & Worship Music
   Christian Music Videos
   15900 Videos & Audios
   Midi Files
   Worship Questions
   Christmas Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords Tabs Rated

Sermon Outlines And Audio Sermons
   9344 Sermon Outlines
   N.T. Sermon Outlines
   O.T. Sermon Outlines
   Special Guest Outlines
   10.000 Illustrations
   Sunday School Studies
   Bible College Studies
   Greatest Preachers
   Bible Research Tools
Audio Sermons
   2895 Audio Sermons
   85 Sermon Videos
   291 Special Guests Serm

   Complete Audio Bible
Higher Praise Sunday School Teaching
   Children's NT Studies
   Children's OT Studies

   98 Children's Midis
   Gospel For Kids Movie
   Children's JESUS Film
Higher Praise Christian Video Library ,Videos
   Christian Television
   TBN TV Live
   15,000 Videos - HP Tube
   712 Youth Music Vids
  Christian Video Library
   Praise Videos #1 & #2
   85 Sermon Videos
   Prophecy Film -Videos
   JESUS Film -Video
   Childrens JESUS Film
   Gospel For Kids Movie
   Passion Of The Christ
   Noah, Sodom, Sinai, Ark
   Tsunami Videos Photos
News And Information
   Testimonies
   Submit Lyrics, Tabs, Serm
   10.000 Illustrations
   Bible College Course
   Clipart & Web Graphics
   Greatest Preachers
   Complete Talking Bible
   Christian Chat Rooms
   Links Church Resource
   HP Statement Of Faith
Download Clipart
   Audio Sermons
   Clipart & Web Graphics
   Church Administration
   Bible Study Software
   Screen Savers Software
   Verse A Day Software
   Educational Games
   Trade Center Photos

   Soft. Search Engine
Higher Praise News
   Current News
    Archived News
   Submit News
   Newsletter   Higher Praise Interact Prayer
   Prayer For All Needs
   
Submit Lyrics, Sermons
   
Contact Higher Praise
   
Advertising 
   Privacy Policy
//
He Died For You, Click For Answer! This Is Who Jesus Is Video

'
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.

//
Click For Printable...Version Of This File
 

Sakay


by Mymp

Share |Song     : Sa Kanya
Artist    : MYMP
Album    : Behind Acoustics

Transcribe by: Walter Michael De la Cruz - SLU Baguio City - 09224012464


Date of Tab:  May 24, 2005

Legend:
+ (Harmonic)
p (pull)

Intro:

E
------------------1--1------1+-----1-------------------------------

B
--t--1--t------t---------------------------------------------------

G
--a-----a---3--a---------------------------------------------------

D
--p-----p------p---------------------------------------------------

A
-----------------------------------1------3p1----------------------

E
-----1------3-----1------------1+----------------------------------E
------------------1--1------1+-----1--------6----------------------

B
--t--1--t------t-------------------------------6----5----3---------

G
--a-----a---3--a---------------------------------------------------

D
--p-----p------p---------------------------------------------------

A
-----------------------------------1-------------------------------

E
-----1------3-----1------------1+----------------------------------Verse 1:


E
----------------------*--------1--------------------------------

B
---1---1---------1----*------1---1--------1---------------------

G
-----2---2-----2---2--*-----------------3---3-------------------

D
----------------------*-----------------------------------------

A
----------------------*----1---------1--------------------------

E
---1---------1--------*-----------------------------------------

 Namulat   ako   at  ngayo'y  nag-iisaE
----------------------*--------1--------------------------------

B
---1---1---------1----*------1---1-----1---1--------------------

G
-----2---2-----2---2--*------------------2---2------------------

D
----------------------*-----------------------------------------

A
----------------------*----1------------------------------------

E
---1---------1--------*----------------1------------------------

 Pagkatapos  ng----   ulan------


E
-------------------------*--------1--------------------------------

B
---1---1------------1----*------1---1--------1---------------------

G
-----2---2--------2---2--*-----------------3---3-------------------

D
-------------------------*-----------------------------------------

A
-------------------------*----1---------1--------------------------

E
---1------------1--------*-----------------------------------------

BAgamat Nakalipas na    ang mga  sandali


    4x
E
------------*----------------------------------------------------

B
--------1---*----------------------------------------------------

G
------2-----*-----------0--0------6------------------------------

D
----3-------*-----------2--2------5------------------------------

A
------------*-----------2--2------7------------------------------

E
--1---------*-----------0--0------5------------------------------

  Ay Nagmumuni   kung ako ay nagwagi 


Refrain:

E
----------5------------5-----------------------------------------

B
-------6-----6---------6----------6------------6-----------------

G
-----------------------5-----------------------5-----------------

D
-----------------------7-----------------------------------------

A
-------5---------------5-----------------------------------------

E
----------------------------------6------------5-----------------

   Pinipilit  mang sabihin na ito'y wala sakin


E
----------------------------------------------------3------------

B
----------------------------------------------------3------------

G
----------------------------------------------------5------------

D
----8-----8-8----------8-------8---------8-8-8------5------------

A
----8-----8-8----------8-------8---------8-8-8------3------------

E
----6-----6-6----------5-------5---------6-6-6-------------------

  Ngunit bakit   hanggang ngayon  nagdurugo pa rin

Chorus:

E
------1-1----1---*------------*--3--3--3---*----3--3-3-----------

B
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*----3--3-3-----------

G
------2-2----2---*--7--7--7---*--3--3--3---*----5--5-5-----------

D
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----5--5-5-----------

A
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----3--3-3-----------

E
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*---------------------

   Sa kanya pa rin   babalik   sigaw, ng   damdamin


E
------1-1----1---*------------*--3--3--3---*----3--3-3-----------

B
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*----3--3-3-----------

G
------2-2----2---*--7--7--7---*--3--3--3---*----5--5-5-----------

D
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----5--5-5-----------

A
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----3--3-3-----------

E
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*---------------------

  Sa kanya pa rin   sasaya  bulong ng puso  ko

E
------------------------------6--6------3------------------------

B
------6-6---6-----------------6----6----3------------------------

G
------7-7---7------10-10------8---------5------------------------

D
------8-8---8------10-10------8---------5------------------------

A
------8-8---8-------8--8------6---------3------------------------

E
------6-6---6----------------------------------------------------

    Kung buhay pa ang alaala ng ating  nakaraan

E
-------------------------------------3---------------------------

B
-------------------------------------3---------------------------

G
------7--7--7------10-10----7--7-7---5---------------------------

D
------8--8--8------10-10----8--8-8---5---------------------------

A
------8--8--8-------8--8----8--8-8---3---------------------------

E
------6--6--6---------------6--6-6-------------------------------

  Ang pagmamahal at panahon alay pa rin 


E
------------------1--1------1+-----1-------------------------------

B
--t--1--t------t---------------------------------------------------

G
--a-----a---3--a---------------------------------------------------

D
--p-----p------p---------------------------------------------------

A
-----------------------------------1-------------------------------

E
-----1------3-----1------------1+----------------------------------

Sa kanya


Verse 2: The same in Verse 1

At sa hatinggabi ay nag-iisa na lang 
Ay minamasdan ang larawan mo 
At ngayo'y bumalik nang siya'y kapiling pa 
Alaala ng buong magdamag 

Refrain 2: The same in Refrain
Kung sakali man isipin na ito'y wala sa akin 
Sana'y dinggin ang tinig kong nag-iisa pa rin


Chorus:

E
------1-1----1---*------------*--3--3--3---*----3--3-3-----------

B
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*----3--3-3-----------

G
------2-2----2---*--7--7--7---*--3--3--3---*----5--5-5-----------

D
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----5--5-5-----------

A
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----3--3-3-----------

E
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*---------------------

   Sa kanya pa rin   babalik   sigaw, ng   damdamin


E
------1-1----1---*------------*--3--3--3---*----3--3-3-----------

B
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*----3--3-3-----------

G
------2-2----2---*--7--7--7---*--3--3--3---*----5--5-5-----------

D
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----5--5-5-----------

A
------3-3----3---*--8--8--8---*--5--5--5---*----3--3-3-----------

E
------1-1----1---*--6--6--6---*--3--3--3---*---------------------

  Sa kanya pa rin   sasaya  bulong ng puso  ko

E
------------------------------6--6------3------------------------

B
------6-6---6-----------------6----6----3------------------------

G
------7-7---7------10-10------8---------5------------------------

D
------8-8---8------10-10------8---------5------------------------

A
------8-8---8-------8--8------6---------3------------------------

E
------6-6---6----------------------------------------------------

    Kung buhay pa ang alaala ng ating  nakaraan

E
-------------------------------------3---------------------------

B
-------------------------------------3---------------------------

G
------7--7--7------10-10----7--7-7---5---------------------------

D
------8--8--8------10-10----8--8-8---5---------------------------

A
------8--8--8-------8--8----8--8-8---3---------------------------

E
------6--6--6---------------6--6-6-------------------------------

  Ang pagmamahal at panahon alay pa rin sa kanya
(ADLIB)

(Repeat Chorus)text me or call me at 09224012464
 


/
How To Set Up Higher Praise As Your Home Page
Copyright 1999, Higher Praise HigherPraise,Inc. All rights reserved. Terms of Use

Enjoy A Life Changing Experience

 
 
 
HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise

Members..Sign Up. LogIn

 
 

Higher Praise Other Sites
 
 

HigherPraise.org/
Praise And Worship
www.higherpraise.org

HigherPraise.net
Christian Resources
www.higherpraise.net

HigherPraiseTube.com
Videos And Audios
www.higherpraisetube.com.


ChristianLyrics.org

Lyrics And Chrords
www.christianlyrics.org

ChristianChordsLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordslyrics.com

ChristianChordLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordlyrics.com

WorshipLyrics.org
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.org

WorshipLyrics.net
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.net

PraiseLyrics.com
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.com

PraiseLyrics.org
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.org

1GodTube.com
Chistian Videos

www1godtube..com

OneGodTube.com
Chistian Videos

www.onegodtube..com

 

/
Copyright 1999 - 2019, Higher Praise™ HigherPraise™,Inc. All rights reserved. Terms of Use