Gandang Kupas Chords by Blah

Higher Praise - Guitar Chords, Lyrics GuitarTabs - Praise nad Worship Music And Christian Songs

  Lyrics Guitar Chords Tabs
  Lyrics Chords Tabs By Title
  Lyrics Chords Tab By Artist
  
Popular Lyrics, Chords Tab   Power Point Lyrics
  Christmas Lyrics
  Praise & Worship Songs
  Audios, Praise & Worship
  Videos Praise & Worship
  Midis Praise & Worship
  Praise Worship Questions
  Videos Christian Songs
  Outlines & Illustrations
  9344 Sermon Outlines
  N.T. Sermon Outlines
  O.T. Sermon Outlines
  Special Guest Outlines
  10.000 Illustrations
  Free Bible College Studies
  Sunday School Studies
  Greatest Preachers Profiles
  400,000 Clipart & Graphics
  Church Resource Links
  Audio & Video Sermons
  2895 Audio Sermons
  291 Special Guest Sermons
  85 Sermon Videos
  Videos Of Great Preachers
  Complete Audio Bible
  Childrens Study & Movies
  Children's NT Lessons
  Children's OT Lessons

  98 Children's Midis
  Gospel For Kids Movie
  Children's JESUS Film
  Christian Children Videos

  TV - Movies & Videos
  Christian Television
  Passion Of The Christ
  Christian Movie Library
  Prophecy Movies & Videos
  712 Praise Worship Videos
  JESUS Film -Movie
  Childrens JESUS Movie
  Gospel For Kids Movie
  85 Sermon Videos
  Noah, Sodom, Sinai, Ark
  15,000 Videos - Songs Films
  Praise Videos #1 & #2
  Testimonies
  Tsunami Videos Photos
  TBN TV Live

  Download Songs Sermons
  Audio Praise & Worship
  Audio Sermons
  Clipart & Web Graphics
  Church Administration
  Bible Study Software
  Screen Savers Software
  Verse A Day Software
  Educational Games
  Trade Center Photos
  Christian Software Search
  Info. Clipart Preach Study
  Praise Worship Questions
  Free Bible College Course
  400,000 Clipart & Graphics
  10.000 Illustrations
  Greatest Preachers Profiles
  Complete Talking Bible
  Family Christian Chat

  Prayer For All Needs
  Our Statement Of Faith 
  News, Submit Your News
  Current News
  Archived News
  Submit News
  News Letter
/
  Interact, Prayer & Submit
  Prayer For All Needs
  
Submit Lyrics, Sermons
  
Contact Higher Praise
  
Advertising
  Privacy Policy
'
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.

//
Click For Plain Text...Version Of This File
 

Gandang Kupas


by Blah

Share |tabbed by: Joseph Jani "PipeZ_mime"
song name: gandang kupas
band name: blah

 e    g#m
lumalalim ang gabi

 f#m
ngiti mong kay ganda

 am
saan na napunta?

 e        g#m
buhos nang ulay oh anong lakas

 f#m        am
ihip nang hangiy tangay ay luha

(chorus 1)

g#m-f#m
sa isipay makikita

e-am
ang kahapong kay ganda

g#m-f#m
sa katotohanan itoy wala naman

e-am         e    g#m    f#m     am
sana ay lumipas na...e      g#m
dati ratiy kasakasama

f#m
ngayoy hindi na

am
naglaho nang bigla

e        g#m
nagtatanong... nasaan na ba ako?

f#m
sanay tulungan mo...

am
bahagi ka nang buhay ko...

(chorus2)

g#m-f#m        e-am
may bukas na lilpas muli sa ating buhay

g#m-f#m 
kung sakit ang dulot nang lahat

e-am           e    g#m   f#m     am
sana ay lumipas na...          lumipas na...  lumipas na....

e      g#m     f#m     am
sa isipan makikita ang kahapong kay ganda

e        g#m
sa katotohanan itoy wala naman

f#m       am
pag-ibig ay lumipas na...

e       g#m
may bukas na lilipas

f#m       am
muli sa ating buhay

e           g#m
kung sakit ang dulot nang lahat

f#m     am    
sana ay lumipas... lumipas...   na!!!......  

elo to my rosievelle...
 

 
 
 
HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise
  15,000 Videos & Movies
  Sign Up |.Upload | LogIn?
  15,000 Videos Movies Song
/
 
 
  Higher Praise Other Sites
    HigherPraise.org/
Praise And Worship
www.higherpraise.org

HigherPraise.net
Christian Resources
www.higherpraise.net

ChristianLyrics.org

Lyrics And Chrords
www.christianlyrics.org

ChristianChordsLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordslyrics.com

ChristianChordLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordlyrics.com

WorshipLyrics.org
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.org

WorshipLyrics.net
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.net

PraiseLyrics.com
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.com

PraiseLyrics.org
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.org

1GodTube.com
Chistian Videos

www1godtube..com

OneGodTube.com
Chistian Videos

www.onegodtube..com
/
Copyright 2014, Higher Praise™ HigherPraise™,Inc. All rights reserved. Terms of Use