Innbydelse Lyrics by Extol

Higher Praise - Guitar Chords, Lyrics  GuitarTabs -  Praise nad Worship Music And Christian Songs

Higher Praise - Guitar Tabs, Guitar Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords And Tabs
   Popular Lyrics Chords Tab
   Power Point Lyrics
   Praise & Worship Music
   Christian Music Videos
   15900 Videos & Audios
   Midi Files
   Worship Questions
   Christmas Chords, Lyrics
   Lyrics, Chords Tabs Rated

Sermon Outlines And Audio Sermons
   9344 Sermon Outlines
   N.T. Sermon Outlines
   O.T. Sermon Outlines
   Special Guest Outlines
   10.000 Illustrations
   Sunday School Studies
   Bible College Studies
   Greatest Preachers
   Bible Research Tools
Audio Sermons
   2895 Audio Sermons
   85 Sermon Videos
   291 Special Guests Serm

   Complete Audio Bible
Higher Praise Sunday School Teaching
   Children's NT Studies
   Children's OT Studies

   98 Children's Midis
   Gospel For Kids Movie
   Children's JESUS Film
Higher Praise Christian Video Library ,Videos
   Christian Television
   TBN TV Live
   15,000 Videos - HP Tube
   712 Youth Music Vids
  Christian Video Library
   Praise Videos #1 & #2
   85 Sermon Videos
   Prophecy Film -Videos
   JESUS Film -Video
   Childrens JESUS Film
   Gospel For Kids Movie
   Passion Of The Christ
   Noah, Sodom, Sinai, Ark
   Tsunami Videos Photos
News And Information
   Testimonies
   Submit Lyrics, Tabs, Serm
   10.000 Illustrations
   Bible College Course
   Clipart & Web Graphics
   Greatest Preachers
   Complete Talking Bible
   Christian Chat Rooms
   Links Church Resource
   HP Statement Of Faith
Download Clipart
   Audio Sermons
   Clipart & Web Graphics
   Church Administration
   Bible Study Software
   Screen Savers Software
   Verse A Day Software
   Educational Games
   Trade Center Photos

   Soft. Search Engine
Higher Praise News
   Current News
    Archived News
   Submit News
   Newsletter   Higher Praise Interact Prayer
   Prayer For All Needs
   
Submit Lyrics, Sermons
   
Contact Higher Praise
   
Advertising 
   Privacy Policy
//
He Died For You,  Click For Answer! This Is Who Jesus Is Video

'
 
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.

//
Click For Printable...Version Of This File
 

Innbydelse


by Extol

Share |Jeg kan aldri ta del i livet
Sorte ormer har bundet meg
Sjansen til å bryte ned
De sorger som tynger meg
Vil jeg aldri se, vil jeg aldri finne
Dypets stemme, lever her inne
Og sildrer ut i samvittighetsløse gater
Svarte takter, den eneste glede
Som slipper ut gjennom mine sprukne porter
Sett luken på gløtt
Til ditt innerste kammer
Åpne for meg
La meg fylle hver sprike
Jeg åpner slusen, lar vannet strømme inn
Vann ispedd spirer gror seg fast til min bunn
Tåken skygger for lyset, når skal den lette
Jesu invitasjon
Kan være løsningen til dette
Husk det var ikke jeg
Som stjal det fredfulle, skinnende
Lyset der inne
En fullkommen overgivelse
Lar Herrens hellighet
Fylle mitt indre
Og Den Hellige Ånds kraft fornye
Min sjel, mitt sinn
Til Herren jeg løftes opp
************
English translation:
Invitation
I can never take part in life
Black snakes have tied me
A chance to break free from
The sorrows that weighs me down
Will I never see, will I never find
The voice of the deep, lives here inside
And pours out in careless ways
Black beats, the only joy
Which slips through my broken gates
Open the door slightly
To your innnermost chamber
Open it for me
Let me fill every gap
I open the dam, I let the water stream in
Seeded water grows fast to my grounds
The fog casts a shadow over the light, When will it disappear
Jesus' invitation
Might be the answer to that
Remember that it was not me
Who stole that peacefully shining
Light in there
A complete surrender
Lets the Lord's holiness
Fill my inmost
And the Holy Spirit's power renew
My soul, my mind
To the Lord I'm lifted up
************
 


/
How To Set Up Higher Praise As Your Home Page
Copyright 1999, Higher Praise HigherPraise,Inc. All rights reserved. Terms of Use

Enjoy A Life Changing Experience

 
 
 
HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise

Members..Sign Up. LogIn

 
 

Higher Praise Other Sites
 
 

HigherPraise.org/
Praise And Worship
www.higherpraise.org

HigherPraise.net
Christian Resources
www.higherpraise.net

HigherPraiseTube.com
Videos And Audios
www.higherpraisetube.com.


ChristianLyrics.org

Lyrics And Chrords
www.christianlyrics.org

ChristianChordsLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordslyrics.com

ChristianChordLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordlyrics.com

WorshipLyrics.org
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.org

WorshipLyrics.net
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.net

PraiseLyrics.com
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.com

PraiseLyrics.org
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.org

1GodTube.com
Chistian Videos

www1godtube..com

OneGodTube.com
Chistian Videos

www.onegodtube..com

 

/
Copyright 1999 - 2019, Higher Praise™ HigherPraise™,Inc. All rights reserved. Terms of Use