Natten Pa Harmageddon Night at Armageddon Lyrics by Drottnar

Higher Praise - Guitar Chords, Lyrics  GuitarTabs -  Praise nad Worship Music And Christian Songs

Higher Praise Lyrics
   Lyrics, Chords,Tabs Rated
   Lyrics, Chords,Tabs Plain
   Popular Lyrics Chords Tab
   Power Point Lyrics
   Praise & Worship Music
   Christian Music Videos
   Higher Praise Tube Videos
   Midi Files
   Worship Questions
   Christmas Chords, Lyrics
News And Information
   
Submit Lyrics, Tabs, Serm
   10.000 Illustrations
   Bible College Course
   Clipart & Web Graphics
   Greatest Preachers
   Complete Talking Bible
   Christian Chat Rooms
   Links Church Resource
   HP Statement Of Faith
Sermon Outlines And Audio Sermons
   9344 Sermon Outlines
   N.T. Sermon Outlines
   O.T. Sermon Outlines
   Special Guest Outlines
   10.000 Illustrations
   Sunday School Studies
   Bible College Studies
   Greatest Preachers
   Bible Research Tools
Audio Sermons
   2895 Audio Sermons
   85 Sermon Videos
   291 Special Guests Serm

   Complete Audio Bible
Higher Praise Sunday School Teaching
   Children's NT Studies
   Children's OT Studies

   98 Children's Midis
   Gospel For Kids Movie
   Children's JESUS Film
Higher Praise Christian Video Library ,Videos
   Christian Television
   TBN TV Live
   15,000 Videos - HP Tube
   712 Youth Music Vids
  Christian Video Library
   Praise Videos #1 & #2
   85 Sermon Videos
   Prophecy Film -Videos
   JESUS Film -Video
   Childrens JESUS Film
   Gospel For Kids Movie
   Passion Of The Christ
   Noah, Sodom, Sinai, Ark
   Tsunami Videos Photos
   Testimonies

Download Clipart
   Audio Sermons
   Clipart & Web Graphics
   Church Administration
   Bible Study Software
   Screen Savers Software
   Verse A Day Software
   Educational Games
   Trade Center Photos

   Soft. Search Engine
Higher Praise News
   Current News
   Archived News
   Submit News
   Newsletter Higher Praise Interact Prayer   Prayer For All Needs
   
Submit Lyrics, Sermons
   
Contact Higher Praise
   
Advertising
   Privacy Policy
//
He Died For You,  Click For Answer! This Is Who Jesus Is Video


'
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
.

//
Click For Plain Text...Version Of This File
 

Natten Pa Harmageddon Night at Armageddon


by Drottnar

Share |Ditt siste slag er kjempet 
Og tapt 
Under Lammets vrede 
Og blodmånens skinn 
Vet du ikke at du lenger 
Får være 
Nå er skjebnenatten kommet 
Hvor din vederstyggelighet tar slutt 
Og du skal kvestes i kamp ned Kristus 
Dine ugjerninger 
Har kommet til en ende 
Aldri mer skal du få herje 
Blant Guds skaperverk 
Med din villfarelse og avmakt 
Stjerner faller til jorden 
Den rystes i skjelv 
Elvene fylles med blod 
Plager stormer over landene 
For verden og det som er i den 
Skal nå gå til grunne 
I en kullsvart natt 
Der vredesvinen skjenkes ublandet 
Aldri mer skal du eksistere, satan 
For i natt får du nådestøtet 
Dette er skjebnenatten 
Natten hvor du kastes i ildsjøen 
Og du skal pines i all evighet 
Natten på Harmageddon...
 Our Ad Sponsors Keep Higher Praise On The Web

If Suitable Please Click Onto Our Sponsors Ads


/
How To Set Up Higher Praise As Your Home Page
Copyright 1999, Higher Praise HigherPraise,Inc. All rights reserved. Terms of Use

Enjoy A Life Changing Experience

 
 
 
HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise, Higher Praise, HigherPraise

Members.|.Sign Up.| LogIn
15,000 Videos - HP Tube

/
 
 

Search Higher Praise
 
Search Tabs & Lyrics

Higher Praise Other Sites
 
  HigherPraise.org/
Praise And Worship
www.higherpraise.org

HigherPraise.net
Christian Resources
www.higherpraise.net

ChristianLyrics.org

Lyrics And Chrords
www.christianlyrics.org

ChristianChordsLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordslyrics.com

ChristianChordLyrics

Lyrics And Chrords
www.christianchordlyrics.com

WorshipLyrics.org
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.org

WorshipLyrics.net
10.000 Illustrations
www.worshiplyrics.net

PraiseLyrics.com
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.com

PraiseLyrics.org
PowerPoint Lyrics

www.praiselyrics.org

1GodTube.com
Chistian Videos

www1godtube..com

OneGodTube.com
Chistian Videos

www.onegodtube..com
 

Higher Praise Updates
 

Inspirational Video
 
//
Who Jesus Is
/
Copyright 1999 - 2014, Higher Praise™ HigherPraise™,Inc. All rights reserved. Terms of Use